Een andere kijk op lezen

Datum: 2024-03-11
Tijd: 17:30
Locatie
Pulchri Studio
Lange Voorhout 15
Den Haag

Op 11 maart had de SNVT in Pulchri Studio te Den Haag Marcel Lemmens te gast. Marcel, bij veel vertalers en tolken bekend als de ene helft van Teamwork Vertaalworkshops, noemt zichzelf (o.a.) “onderwijsman in hart en nieren” en heeft onlangs een nieuw boek doen uitkomen met de titel “Een andere kijk op lezen” (2023).

En daarover gaf Marcel een uiterst boeiende presentatie, waarin hij de recente berichten in de media over de “leescrisis” en de erbarmelijke leesvaardigheid van jongeren als uitgangspunt nam. Van daaruit deed hij verslag over zijn onderzoek naar allerlei mythen, metingen en meningen die over lezen de ronde doen – een verslag dat hij in zijn boek heeft neergelegd.

Op basis van diverse stellingen en bevindingen wist Marcel tijdens zijn presentatie een breder perspectief op en een genuanceerder beeld van de wereld van het lezen te geven, niet alleen ten aanzien van jongeren, maar ook ten aanzien van volwassenen. Daarbij kwamen allerhande aspecten aan bod, zoals de methode “begrijpend lezen”, de opzet van de PISA-onderzoeken (die voornamelijk in het nieuws zijn geweest), maar ook andere onderzoeken die naar leesvaardigheid, leesgedrag en leeshouding zijn verricht, alsook de vergelijkbaarheid van die onderzoeken, niet alleen met elkaar maar ook in de tijd.

Dit heeft – gelukkig – een veel positiever beeld opgeleverd van hoe de jeugd straks in de maatschappij zal functioneren!

 

De bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

Naam spreker

Marcel Lemmens