Praktische zaken

Stichting Netwerk voor Vertalers en Tolken is toegankelijk voor vertalers en tolken met een academische of hbo-opleiding op taalgebied. Zowel ervaren professionals die hun geld verdienen met vertalen of tolken als pas afgestudeerde vertalers en tolken zijn welkom.

Halen en brengen

SNVT is een netwerk voor en door professioneel vertalers en tolken om kennis te delen en elkaar te ondersteunen en stimuleren. Daarom verwachten we van onze netwerkers dat zij het netwerkprincipe van ‘halen en brengen’ onderschrijven en een actieve bijdrage leveren. Dat betekent bijvoorbeeld dat je ten minste twee bijeenkomsten per jaar bezoekt. Is dat in jouw geval niet mogelijk? Neem dan contact op met het bestuur.

Contributie en lidmaatschap

De contributie bedraagt € 75 per jaar en het lidmaatschap geldt voor een heel kalenderjaar. Bij aanmelding ná 1 juli bedraagt de jaarlijkse contributie eenmalig de helft van dat bedrag: € 37,50. Senior netwerkers die hun praktijk afbouwen betalen € 45 per kalenderjaar. Wil je je lidmaatschap beëindigen? Geef je opzegging uiterlijk 1 december schriftelijk door aan de secretaris: secretaris@snvt.nl.

6 bijeenkomsten per jaar

Op de tweede maandagavond van de oneven maanden komen we bij elkaar in de Pulchri Studio in Den Haag. Het programma is als volgt:

17.30-18.00 uur   Inloop
18.00-19.15 uur   Welkom en (gast)spreker of andere activiteit
19.15-21.30 uur   Maaltijd, napraten en netwerken

Vooraf ontvang je een uitnodiging met informatie over het programma. Per bijeenkomst vragen we een bijdrage van € 27,50 voor het lopend buffet, koffie en thee. Je meldt je aan via de website.

Vrijblijvend twee bijeenkomsten bijwonen

Overweeg je netwerker te worden en wil je een keer kennismaken en een bijeenkomst bezoeken? Dat kan: als introducee kun je vrijblijvend deelnemen aan twee achtereenvolgende bijeenkomsten. Stuur hiervoor een e-mail naar onze secretaris: secretaris@snvt.nl.
Wil je netwerker worden? Vul het aanvraagformulier in, het bestuur neemt vervolgens je toelating in overweging.