PE-punten

Op grond van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Wbtv) heb je als beëdigde vertaler of tolk een bijscholingsplicht. Dit heet permanente educatie (PE) en iedere 5 jaar moet je 80 PE-punten behalen. Als je deelneemt aan de bijeenkomsten en activiteiten van SNVT kun je hiervoor PE-punten aanvragen.

Register voor beëdigde tolken en vertalers

Die 80 PE-punten per 5 jaar heb je nodig om je inschrijving in het Register voor beëdigde tolken en vertalers te behouden. Je leest alles over het register en de eisen op de website van Bureau Wbtv.