Gesprek over meertaligheid in Nederland

Datum: 2023-09-11
Tijd: 17:30
Locatie
Pulchri Studio
Lange Voorhout 15
Den Haag

Spreker: Maaike Verrips, oprichter van meertalig.nl en het platform Drongo. Maaike geeft informatie en advies over meertaligheid en zij wil het onderwerp op de agenda houden.

De bedoeling van de avond is om in gesprek te gaan over meertaligheid, want: Nederland is een meertalige samenleving, maar dat weet Nederland niet. We zijn er niet op voorbereid, gelukkig komt er wel steeds meer aandacht voor in het onderwijs, bij bibliotheken enz.

 

Na de introductie gaan we in groepjes van 4/5 netwerkers in discussie over de stelling: Kinderen die Nederlandstalig onderwijs volgen, kunnen het beste thuis zo veel mogelijk Nederlands spreken.

Na een minuut of 10 mag elk groepje aangeven wat ze van de stelling vonden. Er werd flink gediscussieerd, maar eigenlijk was het de bedoeling dat we aangaven of het waar was of een mythe. Hoewel de stelling veel discussie opleverde en soms enige nuance behoeft, was de conclusie duidelijk; het is een mythe. Met een paar deelvragen werd de discussie nog verder gevoerd. Er kwamen ook voorbeelden uit de praktijk aan de orde van netwerkers die in een tweetalig gezin opgroeiden en de taal op school een derde taal was. En van netwerkers die hun kinderen tweetalig opvoedden en op school commentaar kregen dat ze Nederlands met hun kind moesten spreken, terwijl hun moedertaal een andere taal was. Als een kind ergens moeite mee had, kreeg de tweetalige opvoeding de schuld.

 

Maaike vertelde dat uit onderzoek is gebleken dat de taal die je vanuit huis leert een goede basis vormt, en van daaruit kun je andere, nieuwe talen leren. Daar moet het onderwijs en ook de rest van de samenleving goed op zijn toegerust. Als er in een anderstalig gezin wel Nederlands wordt gesproken en de ouders beheersen de taal niet goed, ontstaat er ook verarming van de taal. Ook kan je niet goed kunnen uitdrukken in een taal tot emotionele schade leiden. Bovendien is erkenning voor je afkomst ook belangrijk.

Foto: Lotte de Graaf

De bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

Naam spreker

Maaike Verrips