In de hoofdrol: het Kadaster uitgelegd voor tolken en vertalers

Datum: 2023-11-13
Tijd: 17:30
Locatie
Pulchri Studio
Lange Voorhout 15
Den Haag

Spreker op onze bijeenkomst van 13 november is Theo Splithof, voormalig senior adviseur data assets bij het Kadaster. In aansluiting op onze excursie naar het Kadaster Museum in juni zal hij dieper ingaan op zaken als het registratieproces en wat daarbij mis kan gaan. De spreker zal ook aandacht besteden aan de internationale dimensie van het Kadaster en aan een actueel dilemma: de bescherming van persoonlijke gegevens. Hoe publiek toegankelijk kan en mag het Kadaster zijn?

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Taken van het Kadaster, het beheer van de landelijke voorzieningen en internationale activiteiten.
  • De notaris en het Kadaster: welke regels, vereisten en controlemechanismen zijn er om de accuraatheid van inschrijvingen te waarborgen; wat kan de tolk in de praktijk tegenkomen.
  • Wat kan er misgaan in het registratieproces en wat voor gevolgen kan dit hebben? Aan de hand van een nagespeelde casus wordt inzicht gegeven wat de gevolgen kunnen zijn van een onvolledige registratie van publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van onroerend goed.
  • Privacy versus openbaarheid: het Kadaster is publiek toegankelijk, maar hoe is dit georganiseerd en wie (publiek, ketenpartner) heeft waartoe toegang?

Om er een interactieve avond van te maken nodigt de spreker jullie uit om vragen zoveel mogelijk van tevoren in te sturen, zodat hij kan aansluiten bij wat onze beroepsgroep in de praktijk tegenkomt.  Dit kan tot 30 oktober a.s. via netwerkers@snvt.nl. Natuurlijk is er op de avond zelf ook gelegenheid tot het stellen van vragen naar aanleiding van de presentatie.

Kom en verdiep je kennis op het notariële vlak! Net als bij de excursie staat deelname aan de netwerkavond ook open voor collega’s buiten het SNVT.

We hopen op een grote opkomst en een interessante uitwisseling van kennis en ervaring onder vakgenoten.

De bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

Naam spreker

Theo Splithof