Presentatie over ons nieuwe, inclusieve netwerk, met nieuwe naam en website, nieuw logo en wat er nog meer gaat veranderen.

Datum: 2022-09-12
Tijd: 17:30
Locatie
Pulchri Studio
Lange Voorhout 15
Den Haag

Tijdens de bijeenkomst op 12 september 2022 zal Marit Kramer, onze voorzitter, een presentatie geven over ons nieuwe, inclusieve netwerk, met nieuwe naam en website en nieuw logo en over wat er nog meer gaat veranderen.

Programma

17.30 – 18.00: Zaal open
18.00 – 18.10: Welkomstwoord van de voorzitter; verwelkomen van introducees en nieuwe leden
18.10 – 19.15: Presentatie
19.15 – 20.00: Buffet
20.00 – 21.00: Netwerken

Verslag van de bijeenkomst 12 september 2022

Tijdens het eerste gedeelte van de avond gaf de voorzitter een presentatie over de wijzigingen die het netwerk recentelijk heeft ingevoerd en, zoals tijdens de bijeenkomst aangekondigd, de komende tijd nog gaat invoeren. De nieuwe naam van het netwerk, Stichting Netwerk voor Vertalers en Tolken, is per 5 juli 2022 bij de notaris vastgelegd, gevolgd door het wijzigen van de statuten per 6 juli. De voorzitter beschreef de identiteit, het gewenste imago en de kernboodschap van de SNVT, legde de totstandkoming van het nieuwe logo (zie hierboven), de nieuwe huisstijl en de nieuwe website (nog in een testfase en dus nog niet live) uit en liet het lettertype en de kleuren waarop de keuze is gevallen zien.

De basis voor het nieuwe netwerk is nu gelegd. In de komende tijd wordt de website gereed gemaakt (een aantal van de publiciteit-activiteiten is pas mogelijk als de site in de lucht is). Daarna wordt het huishoudelijk reglement aangepast, met als gevolg o.a. dat het netwerk toegankelijk wordt voor vrouwen én mannen die als tolk en/of vertaler werken en dat werkervaring als toelatingseis wordt losgelaten. Ook wordt overwogen om de categorie ‘aspirant-netwerker’ te beëindigen en/of een korting op de jaarlijkse contributie voor netwerkers onder de 25 in te voeren.

Om de naamsbekendheid van de SNVT te vergroten moet natuurlijk ‘reclame’ worden gemaakt (bijv. persbericht, andere verenigingen benaderen, contact met vertaal- en tolkopleidingen zoeken, actiever worden op sociale media (vnl. LinkedIn), kaartjes uitdelen enz.). De netwerkers worden ook aangemoedigd om introducees uit te nodigen, waarbij wij ons realiseren dat het beter (voor de mannelijke introducees zelf) zal zijn als we een aantal mannen tegelijk uitnodigen. We hopen dat de diverse wijzigingen ons in staat zullen stellen om het netwerk uit te breiden en een toekomst voor de lange termijn zeker te stellen. De volgende bijeenkomst is 14 november 2022.

De bijeenkomst heeft al plaatsgevonden.

Naam spreker

Marit Kramer